Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, 992 3/63

Äänekosken keskustassa on Äänekosken sillan kohdilla käynnistynyt tiesuunnittelu Keski-Suomen ELY-keskuksen toimesta. Kaavan tavoitteenaon yhteensovittaa tiesuunnittelun myötä tarvittavat muutokset maantien tilan tarpeissa alueenmuiden toimintojen kanssa.

Kaavan vaiheet

Päätös kaavan käynnistämisestä ja vireilletulosta, kaupunginhallitus 15.1.2024
Vireilletulo 31.1.2024
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 31.1. - 1.3.2024
Päätös kaavaluonnoksen ja tonttijaon asettamisesta nähtäville, kh 11.3.2024

Kaavaluonnosaineisto ja tonttijako, nähtävillä 20.3. - 19.4.2024

 Lomake mielipiteen antamiseen


Menneet vaiheet

Vireilletuloaineisto 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake

Vireillä olevat kaavat