Puruntien yritystonttien asemakaavan muutos, 992 25/8

Kyseessä on Hirvaskankaan asemakaavan muutoshankkeesta omaksi asemakaavan muutoshankkeeksi irrotettu korttelia 1501 ja katualueita koskeva vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos. Kaavan tavoitteena on työstää korttelin käyttötarkoitusmerkintää mahdollistaen kortteliin liikerakentamisen ohella myös muunlaisen yritystoiminnan.

Hirvaskankaan alueella yritystonteille on kysyntää, mistä johtuen Äänekosken kaupunki on nähnyt tarpeelliseksi erottaa hankkeen vireillä olevasta laajemmasta asemakaavahankkeesta, joka on ollut aiemmin luonnoksena nähtävillä vuonna 2019. Korttelin 1501 osalta tarkoituksena on jatkaa luonnoksena nähtävillä olleen ratkaisun tarkastelua, mikä mahdollistaa korttelin 1501 osalta mahdollisen tonttien myynnin nopeammassa aikataulussa, kuin varsinaisen Hirvaskankaan asemakaavan muutoshankkeen aikataulussa olisi ollut mahdollista. 

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta >>
Asemakaavan luonnos nähtävillä 10.3.2021 - 22.3.2021

Vaiheet Hirvaskankaan itäosan asemakaavan muutoksen yhteydessä:
Päätös vireilletulosta 1.10.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 15.5.2019 - 14.6.2019

Kaavaluonnoksen aineisto

Kaupunginhallituksen 8.3.2021 päätös nähtäville asettamisesta >>

Lomake mielipiteen antamiseen

Vireillä olevat kaavat