Pukkimäen pohjoisosan asemakaavan muutos, 992 2/36

Kotakennääntien varrella sijaitseva alue, jonka kaupunkikuvallinen merkitys sisääntuloväylän varrella on huomattava. Kaavatyön tavoitteena on saattaa ajantasalle mm. käyttötarkoitusmerkinnöiltään, kaavamääräyksiltään ja liikennejärjestelyiltään vanhentunut kaava. 

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 25.6.2012
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 7.1.2014 - 31.1.2014

Luonnosaineisto

Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Palautelomake

Vireillä olevat kaavat