Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos, 992 32/3

Asemakaavan muutoksella tarkastellaan Sörkänmäen alueen käyttötarkoitusta asumisen lisäksivirkistykseen. Samalla kumotaan vanhaa asemakaavaa suunnittelualueelta pääosin vesialueen javiheralueiden osalta. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan kaavamerkintöjen ja -määräystenajantasaisuus sekä tutkitaan kaavassa osoitettujen aluevarauksien tarpeellisuus.

Kaavan vaiheet

Päätös kaavan käynnistämisestä ja vireilletulosta, kaupunginhallitus 15.1.2024
Vireilletulo 31.1.2024
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 31.1. - 1.3.2024

Vireilletuloaineisto, nähtävillä 31.1. - 1.3.2024

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake

Vireillä olevat kaavat