Korttelin 1240 tontin 7 muutos

Kaavan tavoitteena on muuttaa pieni osa puistoaluetta osaksi yhtä erillispientalotonttia. Kaavahanke on vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos. 

Kaupunginhallitus 5.2. päätti käynnistää kaavahankkeen ja asettaa luonnosaineiston nähtäville palautteen keräämistä varten.

Kaavan vaiheet

Päätös kaavan käynnistämisestä ja luonnoksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 5.2.
Luonnosaineiston nähtävilläolo 8.2. - 22.2.2024
Päätös kaavaehdotuksen ja tonttijaon nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 11.3.
Kaavan hyväksyminen, kaupunginhallitus 22.4.2024 §103
Voimaantulo 12.6.2024


Voimaantullut kaava-aineisto

Kaavakartta
Kaavaselostus


Menneet vaiheet

Kaavaehdotusaineisto ja tonttijako, nähtävillä 20.3. - 19.4.2024

Kaavaluonnosaineisto


Vireillä olevat kaavat