Korttelin 1240 tontin 7 muutos

Kaavan tavoitteena on muuttaa pieni osa puistoaluetta osaksi yhtä erillispientalotonttia. Kaavahanke on vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos. 

Kaupunginhallitus 5.2. päätti käynnistää kaavahankkeen ja asettaa luonnosaineiston nähtäville palautteen keräämistä varten.

Kaavan vaiheet

Päätös kaavan käynnistämisestä ja luonnoksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 5.2.
Luonnosaineiston nähtävilläolo 8.2. - 22.2.2024
Päätös kaavaehdotuksen ja tonttijaon nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 11.3.

Kaavaehdotusaineisto ja tonttijako, nähtävillä 20.3. - 19.4.2024

Lomake muistutuksen antamiseen

Menneet vaiheet

Kaavaluonnosaineisto


Vireillä olevat kaavat