Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavahankkeen tavoitteena on päivittää osin vanhetunutta asemakaavaa Sirkkaharjun teollisuusalueiden osalta ja tarkastella teollisuuden laajenemismahdollisuuksia alueella.

Kaavan vaiheet

Hanke on esitetty tulevana kaavahankkeena kaavoitusohjelmassa 2024 - 2026 (Kaavoituskatsaus 2024). Kaavan vireilletulosta päätetään erillisellä kaupunginhallituksen päätöksellä.


Vireillä olevat kaavat