Koulumäen yhtenäiskoulun ympäristön asemakaavan muutos,
992 4/60

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on saattaa ajan tasalle osin vanhentunut asemakaava sekä yhtenäistää alueen asemakaavamerkintöjä ja rakennusoikeuden määrää.

Kaavan vaiheet

Päätös vireille saattamisesta, kaupunginhallitus 20.01.2020 § 3
Vireilletulokuulutus 29.1.2020
Päätös kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 6.6.2022
Kaavaluonnos nähtävillä 22.6.2022 - 12.8.2022
Päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 5.2.2024 >>

Kaava hyväksytty, kaupunginvaltuusto 15.4.2024 § 8

Aiemmat vaiheet

Vireilletulovaiheen materiaali

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnosaineisto, ollut nähtävillä 22.6.2022 - 12.8.2022

Kaavaehdotusaineisto ja tonttijaot, nähtävillä 14.2. - 15.3.2024

Vireillä olevat kaavat