Koulumäen yhtenäiskoulun asemakaavan muutos,
992 4/60

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on saattaa ajan tasalle osin vanhentunut asemakaava sekä yhtenäistää alueen asemakaavamerkintöjä ja rakennusoikeuden määrää.

Kaavan vaiheet

Päätös vireille saattamisesta, kaupunginhallitus 20.01.2020 § 3
Vireilletulokuulutus 29.1.2020
Päätös kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 6.6.2022 >>

Kaavaluonnosaineisto, nähtävillä 22.6.2022 - 12.8.2022

 Lomake mielipiteen antamiseen kaavasta

Aiemmat vaiheet

Vireilletulovaiheen materiaali

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vireillä olevat kaavat