Mämmensalmi IV asemakaava


Suunnittelualue

Suunnittelualueena on Mämmensalmen niemen viimeinen asemakaavoittamaton alue Äänekosken taajaman pohjoispuolella, n. 3,5 km päässä keskustasta.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle uutta pientalovaltaista rakentamista sekä osoittaa rakentamatta jäävä alue lähivirkistysalueeksi Äänekoski 2020 osayleiskaavaluonnoksen mukaan.

Kaavan vaiheet

 - Päätös vireilletulosta 23.11.2009

Asemakaavan suunnittelutyö on tarkoitus aloittaa vuoden 2012 aikana.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Voimassa oleva asemakaava (pdf)

Kaupunginhallitus 23.11.2009

Palautelomake (pdf)

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi