Pukkimäen pohjoisosan asemakaavan muutos


Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda edellytykset alueen ominaispiirteiden säilyttämiselle ja rakennuskannan tiivistämiselle, minkä lisäksi vanhentuneita kaavamääräyksiä tarkistetaan.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 25.6.2012
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 7.1.2014 - 31.1.2014

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen p. 020 632 2035

Luonnosaineisto

Kaavaluonnos

Kaavaselostus