Koulumäen yhtenäiskoulun asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on saattaa ajan tasalle osin vanhentunut asemakaava sekä yhtenäistää alueen asemakaavamerkintöjä ja rakennusoikeuden määrää.

Kaavan vaiheet

Päätös vireille saattamisesta, kaupunginhallitus 20.01.2020 § 3
Vireilletulokuulutus 29.1.2020

Vireilletulovaiheen materiaali

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muokattu 29.4.2021