Tallilan asemakaavan muutos, 992 32/2

Suolahden keskustasta noin kilometrin etäisyydellä sijaitseva alue, johon kuuluu Sumiaistentien itä- ja länsipuolisia alueita. Kaavasuunnittelun tavoitteena on saattaa asemakaava numeeriseen muotoon ja tarkistaa samalla kaavamerkinnät ja –määräykset nykyisten ohjeiden mukaisiksi sekä tarkistaa aluevarausten tarkoituksenmukaisuusvoimassa olevan osayleiskaavan mukaiseksi. 

Asemakaavaa kumotaan tarpeettomilta osilta mm. omakotitontti-, puisto, vesi- ja katualueita.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.3.2014 § 68
Kaupunginhallituksen päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta >>
Kaavaluonnos nähtävillä 3.11. - 3.12.2021

Kaavaluonnosaineisto, nähtävillä 3.11.2021 - 3.12.2021

Lomake mielipiteen antamiseen kaavasta

Vireilletulo 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake

 

Vireillä olevat kaavat