Pukkimäen korttelin 2007 asemakaavan muutos,
992 2/38

Pukkimäen korttelin 2007 asemakaavan muutoksen suunnittelualue on luonnosvaiheessa ollut osa kaavahanketta Pukkimäen pohjoisosan asemakaavan muutos. Luonnosvaiheen jälkeen kortteli 2007 erotettiin omaksi kaavahankkeekseen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää korttelin vanhentuneet kaavamääräykset ajan mukaisiksi huomioiden alueella oleva yritystoiminta ja Kotakennääntien rooli Äänekosken pääsisääntuloväylänä. Lisäksi osoitetaan kortteliin toteutunut tonttijako kaavaan. Asemakaavan yhteydessä hyväksytään erillinen sitova tonttijako korttelin 2007 tontille 6.

Tarve korttelin 2007 asemakaavan muutoksen viemiseksi loppuun on muodostunut yritysalueen muutostarpeista tonttijärjestelyihin, kun tontin käytön kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi korttelin itä- ja koillislaidan osalta. Kaavaehdotukseen on muutettu voimassa olevaan kaavaan nähden korttelin tonttirakennetta, osoitettavia rakennusaloja, tarkastettu johtorasitteet, liittymäkiellot, pysäköintialueet ja istutettavat alueet sekä ajantasaistettu korttelia koskevat yleismääräykset. Korttelin 2007 käyttötarkoitus ja rakennusoikeuden määrä esitetään pysyvän voimassa olevan asemakaavan mukaisina. Kaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja siten sen hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Tonttia 6 koskeva tonttijakokartta (TJNRO 9921121) asetetaan nähtäville kaavaehdotuksen yhteydessä.

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulo ja luonnosvaihe kaavan Pukkimäen pohjoisosan asemakaavan muutos yhteydessä >> 
  • Päätös ehdotuksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 22.8.2022 >>
  • Kaava hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 10.10.2022 §252 >>
  • Voimaantulo 14.12.2022

Kaavaehdotus ja tonttijako, nähtävillä 31.8.2022-14.9.2022

Lomake muistutuksen antamiseen

Vireillä olevat kaavat