Äänekosken kaupungin Art&Play -taidekerho tarjoaa hengähdystauon pakolaisperheiden arkeen

Kiinnittyminen yhteiskuntaan on tärkeää

– Piirtäminen, käsityöt, leipominen, kuvailee suomeksi ukrainalainen Maria Vdovets, kun kysytään mitä Art&Play -taidekerhossa on yhdessä lasten kanssa tehty.
 maalaus

Ukrainasta sotaa Suomeen paennut Maria Vdovets on käynyt kerhossa lastensa Arsin, 8, ja Teemun, 11, kanssa. Viikoittainen kokoontuminen taiteen äärellä tarjoaa tervetulleen hengähdystauon arkeen ja lapset saavat mieluisaa tekemistä eri taidemuotojen ja rauhallisen askartelun äärellä.

Äänekoskella perheen arki sujuu nyt tasaisesti ja englannin opettajana Ukrainassa työskennellyt Vdovets työskentelee ohjaajana Äänekosken Koulunmäen koulun ukrainalaislasten luokalla.

Maria Vdovets ja lapset Art&Play -taidekerhossa. – Tärkeintä on tarjota kävijöille luovaa tekemistä ja sosiokulttuurista innostamista. Täällä ei ole tarkoituksena mitään Mona Lisoja tehdä, ohjaaja Hannele Torniainen sanoo.

Maria Vdovets ja lapset Art&Play -taidekerhossa. – Tärkeintä on tarjota kävijöille luovaa tekemistä ja sosiokulttuurista innostamista. Täällä ei ole tarkoitus mitään Mona Lisoja tehdä, ohjaaja Hannele Torniainen sanoo. 

Luovaa tekemistä ja sosiokulttuurista innostamista

Äänekosken kaupunki järjestää Art&Play -taidekerhoa ukrainalaispakolaisille lapsille ja nuorille perheineen. Kerhotoiminnan tavoitteena on, että sotaa pakenevat lapset pääsevät käsittelemään tunteitaan taiteen keinoin ja saavat samalla työkaluja integroitua uuteen yhteisöön ja uuteen kieleen.

Art&Play -kerhon ohjaajana toimii kokenut ekspressiivisiin taideterapiatekniikoihin perehtynyt taideohjaaja Hannele Torniainen Laukaasta. Kerhoihin saadaan mukaan myös venäjän kielen tulkki ja tulkin avulla voidaan kuulla kävijöiden tarinoita. Kerhon yhtenä tavoitteena on harjoitella suomen kieltä ja teoksiin tekstit kirjoitetaan suomeksi.

Nimensä Art&Play mukaisesti kerhossa taiteillaan ja leikitään. Tekeminen on kepeää ja ryhmien toimintaa muokataan siihen osallistuvien lasten ja aikuisten toiveiden ja tilanteen mukaan.

– Tärkeintä on tarjota kävijöille luovaa tekemistä ja sosiokulttuurista innostamista. Myös ihmisten tarinat ovat tärkeitä ja niitä halutaan tuoda esiin, taidekerhon ohjaaja Hannele Torniainen kertoo.

– Taidekerhossa on leikkisyyttä, luovuutta, energiaa, tekemisen kontrolloimattomuutta, käsillä tekemistä ja liikuntaa. Lopputulos ei ole pääasia. Täällä ei ole tarkoitus mitään Mona Lisoja tehdä.

tyhjä paperi ja tyttö

Torniaisen tehtävänannot ovat aikuisille ja lapsille samat, mutta työt ovat tietysti erilaisia.  

– Esimerkiksi viimeksi maalasimme kaksin käsin ”pahaa väriä”, revimme työt ja saimme purettua energiaa. Parhaillaan askartelemme omaa kirjaa: ensin maalataan pohja ja yhdessä katsomme, mitä siinä voisi näkyä ja keskustelemme siitä, ja sen mukaan työtä jatketaan. Näin syntyy tarina ja jokaisen oma kirja.

Torniainen näkee työssään konkreettisesti, kuinka käsillä tekeminen voi lisätä ihmisen hyvinvointia, eheyttää, kehittää aivoratoja ja vahvista aivojen käsityskykyä. Ekspressiivisen taideterapiasuuntauksen avulla ihmisen yhteyttä itseensä ja kehoonsa voidaan vahvistaa luovien menetelmien avulla. Ihmisen keho tarvitsee konkretiaa vastapainoksi kaikelle aivotyöskentelylle, jota yhteiskunnassamme eläminen vaatii tänä päivänä.

Taideterapiassa ihminen tekee tavallaan sisintään näkyväksi työnsä kautta.

– Usein omasta työstä on helpompi puhua kuin itsestä. Töiden kautta myös omat silmät voivat aueta, ihminen kun ei ole aina tietoinen omasta itsestään, Torniainen kertoo.

maalaus

Taide tuo iloa, lohtua ja toivoa

Sotaa Suomeen paenneet ukrainalaisperheet saavat mahdollisuuden luovaan tekemiseen ja tunteiden purkamiseen Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoimassa valtakunnallisessa toiminnassa, jossa viikoittain tapaavat lapsi- ja perheryhmät pääsevät kokeilemaan erilaisia taidemuotoja. Samalla tarjoutuu tilaisuus luoda yhteyksiä ukrainalaisten ja suomalaisten välille.

Suomen kulttuurirahaston tuki tavoittaa pakolaisperheitä ympäri Suomen. Äänekosken Art&Play -taidekerhon rahoitus on saatu Lastenkulttuurikeskusten liiton Lastenkulttuuria ukrainalaispakolaisille -hankkeesta, joka on saanut 400 000 euron rahoituksensa Suomen kulttuurirahastosta. Äänekosken kaupunki sai taidekerhotoimintaansa 9 000 euroa.

Äänekosken taidekerho kokoontuu viikoittain kevään ajan Perhekeskus Kerkässä ja välillä päästään myös Kulttuurikeskus Painotalolle, jossa on enemmän tilaa toteuttaa liikunnallisempia harjoituksia.

Äänekoskella toimintaa koordinoi Äänekosken kulttuuritoimi yhteistyössä Äänekosken perhekeskuksen, Ukraina-johtoryhmän ja Äänekosken vastaanottokeskuksen kanssa.

tyttö maalaa

Kouluissa panostetaan nyt integraatioon

Äänekosken vastaanottokeskusta pyörittää Maahanmuuttoviraston alaisena Hemcare Oy. 300-paikkaisen Äänekosken vastaanottokeskuksen täyttöaste on tällä hetkellä korkea, eikä vapaita paikkoja juurikaan ole. Vastaanottokeskus on saanut viimeisimmät rekrytoinnit maaliin ja uusi sosiaaliohjaaja ja kriisi- ja perhetyöntekijä aloittavat pian. Vastaanottokeskus on vuokrannut asiakkailleen asunnot kaupungin omistamalta Ääneseudun Asunnot Oy:ltä. Yhtiön kaikki pienet yksiöt ja kaksiot on nyt vuokrattu, mutta isompia asuntoja on vielä jonkin verran vapaana.

Äänekosken kouluissa on aloitettu voimakas integraatio ja lapset ovat jo osin mukana omissa kotiluokissaan, joissa aloittavat koulun ensi syksynä. Myös osa nuorista on jo integroitunut hyvin ja osallistuu säännöllisesti kaupungin nuorisopalveluiden toimintaan. Äänekoskelaiset nuoret ovat ottaneet tulijat hyvin vastaan. Lapsiperheet ovat taidekerhon lisäksi löytäneet myös avoimen päiväkodin toimintaan mukaan. Kaikki varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa hakeneet ukrainalaiset ovat paikan saaneet.

Lähes kaikille TE-palveluihin ilmoittautuneille Äänekosken vastaanottokeskuksen työikäisille asiakkaille on tehty alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Äänekoskella onkin onnistuttu maahanmuuttajien kielikoulutuksissa verrattain hyvin, koska TE-palveluiden järjestämien koulutusten edellyttämät kotouttamissuunnitelmat on saatu tehtyä kattavasti ja nopealla aikataululla. Kielikoulutuksen lisäksi moni on suorittanut omalla äidinkielellään lupakorttikoulutuksia, joita POKE tarjoaa Keski-Suomen alueella. 1.3.2023 alkaen työikäiset ukrainalaiset siirtyvät kuntien työllisyyspalveluiden piiriin ja Äänekosken kaupungintalon työllisyysyksikössä aloittaa yksi uusi työntekijä heitä varten.

Vuoden Suomessa asuttuaan, tilapäisen suojelun asiakkaat voivat hakea kotikuntaa. Kotikuntamerkinnän saatuaan he eivät ole enää vastaanottokeskuksen asiakkaita, vaan siirtyvät Kelan ja kuntien palveluiden piiriin.

Keväällä Äänekoskelle tulee 14 kiintiöpakolaista ja syksyllä heitä tulee ehkä 20 henkilöä lisää. Äänekoskelle tulevat kiintiöpakolaiset ovat lapsiperheitä ja suurin osa on yksinhuoltajaäitejä lapsineen.

Art&Play -kerhon ohjaajana toimii kokenut ekspressiivisiin taideterapiatekniikoihin perehtynyt taideohjaaja Hannele Torniainen Laukaasta.

Art&Play -kerhon ohjaajana toimii kokenut ekspressiivisiin taideterapiatekniikoihin perehtynyt taideohjaaja Hannele Torniainen Laukaasta.

Lisätietoja:

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, 020 632 3000, ville.hartsia@aanekoski.fi

Vs. kulttuurituottaja Heidi Kurtti, 040 194 7982, heidi.kurtti@aanekoski.fi

esite venäjäksi
esite suomeksi

Uutinen julkaistu 8.2.2023, muokattu 24.4.2023 klo 11:31

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.

Äänekoskella on luvassa vilkas kaavoitusvuosi

Äänekoskella on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle kaikkiaan 17 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään yksi eli Mämmen osayleiskaava II, jota on tavoitteena valmistella eteenpäin vuoden 2024 aikana. Lähiaikoina vireille saatettavina uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa esitetään neljä asemakaavahanketta: Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus, Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos ja Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen.

SM-hiihdot Äänekoskella 22.-23.3.2024: Huiman hiihtojaosto haluaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön

Vuonna 2019 Äänekoskella hiihdettiin SM-kisat, jotka olivat erittäin onnistuneet niin kilpailijoiden, yleisön, yhteistyökumppaneiden kuin järjestäjien näkökulmasta. Yleisöä paikalla oli lähes 11 000 henkeä. Hyvän edellisen kokemuksen ansiosta Äänekosken Huiman hiihtojaosto on saanut jälleen SM-hiihdot järjestettäväkseen. Kisat hiihdetään liikuntapuiston maisemissa 22.-23.3.2024. Huiman hiihtojaosto toivoo yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.

Uudistettu laskettelukeskus Äänemäki on nyt auki!

Äänekosken kaupungin laskettelurinne Äänemäki avattiin 16.12.2023 ensimmäistä kertaa kolmen rinteen vahvuudella. Rinteessä riitti avajaispäivänä runsaasti kävijöitä koko aukiolon ajan. Äänekosken kaupunki on investoinut Äänemäkeen uuden rinteen ja hissin. Uusi rinne on reilusti pidempi kuin kaksi muuta rinnettä ja sopii entistä paremmin aloittaville laskijoille. Äänekosken Urheilijat vastaa kaupungin laskettelurinteen toiminnasta talvikaudella.

Äänekoskelle Keski-Suomen Vuoden yrittäjyyskasvattaja 2023 -palkinto

Vuoden 2023 parhaat yrittäjyyskasvattajat palkittiin ja Keski-Suomen palkinto tuli Äänekoskelle kaupungin yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilaiselle! Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatustoimija YES-verkosto palkitsee vuosittain on suomalaisia toimijoita työstään yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Palkitut Vuoden 2023 YES Agentit ovat tavoitteellisesti edistäneet yrittäjyyskasvatusta omissa verkostoissaan.

11.12.2023

Koulunmäen uusi C-rakennus on malliesimerkki modernista koulurakentamisesta

Vuonna 2025 valmistuu Äänekosken Koulunmäen koulun uusi C-rakennus, joka on monin tavoin malliesimerkki modernista koulurakentamisesta. 21 miljoonan euron investoinnissa huomioidaan laajasti ympäristöasiat ja energiatehokkuus. Kierrätyksen ja energiansäästön lisäksi rakennuksen monikäyttöisyys on tärkeässä roolissa. Rakennuksen ulkoasu on moderni ja tyylikäs ja käytössä on uusinta tekniikkaa, mutta luokkahuoneet itsessään ovat hyvin perinteiset.

24.10.2023

Pohjoisen Keski-Suomen kunnat toivovat työllisyysalueen toteutumista ”Alueen perustamistyötä on tehty hyvässä yhteistyössä”

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta. Pohjoisen Keski-Suomen 13 kuntaa, Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski, ovat perustamassa omaa, kuntien yhteistä työllisyysaluetta, jonka vastuukuntana olisi Äänekosken kaupunki.

Äänekosken Vuoden Uusyrittäjä pääsi valtakunnalliseen finaaliin! – Äänestä suosikkisi voittoon!

Yrittäjänpäivänä julkaistu Äänekosken vuoden uusyrittäjä KX-Treeshears Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Tossavainen etenee valtakunnallisen kilpailun finaaliin. Suomen Uusyrityskeskukset ry palkitsee vuosittain valtakunnallisen Vuoden Uusyrittäjän. Raadin valitseman Vuoden Uusyrittäjän lisäksi palkitaan yleisön suosikki avoimella äänestyksellä. Omaa suosikkiaan voi äänestää netissä 26.9.-8.10.2023.

26.9.2023

Tervetuloa Äänekosken HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman julkaisutilaisuuteen

Äänekosken ja Kauniaisten kaupunki julkaisevat yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa kehitetyn hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman, joka lahjoitetaan vapaasti kaikkien Suomen koulujen käyttöön. Äänekosken HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman julkaisutilaisuus järjestetään ke 20.9.2023 klo 14-16 kaupungintalon valtuustosalissa. Julkaisutilaisuuteen ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita mukaan ja mukaan pääsee myös etäyhteyksin!

22.8.2023

Äänekosken lukion urheiluakatemiatoiminnan tarjoamat mahdollisuudet - Tervetuloa Äänekosken lukion ja Jyväskylän urheiluakatemian iltaan 5.9.2023

Äänekosken lukion ja Jyväskylän urheiluakatemian valmentajien ja vanhempien ilta järjestetään tiistaina 5.9.2023 klo 18-20 Äänekosken lukion liikuntasalissa. Lukion aulassa on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa klo 17.30 alkaen. Paikalle ovat tervetulleita äänekoskelaisten urheiluseurojen edustajat ja valmentajat sekä toisella asteella opiskelevien urheilevien nuorten vanhemmat. Illan tarkoituksena on tuoda esille Äänekosken lukion tarjoamat mahdollisuudet urheiluakatemiatoiminnan kautta tapahtuvaan tavoitteelliseen harjoitteluun ja käydä keskustelua urheiluvalmennukseen liittyvistä asioista.