Äänekosken kaupungin Art&Play -taidekerho tarjoaa hengähdystauon pakolaisperheiden arkeen

Kiinnittyminen yhteiskuntaan on tärkeää

– Piirtäminen, käsityöt, leipominen, kuvailee suomeksi ukrainalainen Maria Vdovets, kun kysytään mitä Art&Play -taidekerhossa on yhdessä lasten kanssa tehty.
 maalaus

Ukrainasta sotaa Suomeen paennut Maria Vdovets on käynyt kerhossa lastensa Arsin, 8, ja Teemun, 11, kanssa. Viikoittainen kokoontuminen taiteen äärellä tarjoaa tervetulleen hengähdystauon arkeen ja lapset saavat mieluisaa tekemistä eri taidemuotojen ja rauhallisen askartelun äärellä.

Äänekoskella perheen arki sujuu nyt tasaisesti ja englannin opettajana Ukrainassa työskennellyt Vdovets työskentelee ohjaajana Äänekosken Koulunmäen koulun ukrainalaislasten luokalla.

Maria Vdovets ja lapset Art&Play -taidekerhossa. – Tärkeintä on tarjota kävijöille luovaa tekemistä ja sosiokulttuurista innostamista. Täällä ei ole tarkoituksena mitään Mona Lisoja tehdä, ohjaaja Hannele Torniainen sanoo.

Maria Vdovets ja lapset Art&Play -taidekerhossa. – Tärkeintä on tarjota kävijöille luovaa tekemistä ja sosiokulttuurista innostamista. Täällä ei ole tarkoitus mitään Mona Lisoja tehdä, ohjaaja Hannele Torniainen sanoo. 

Luovaa tekemistä ja sosiokulttuurista innostamista

Äänekosken kaupunki järjestää Art&Play -taidekerhoa ukrainalaispakolaisille lapsille ja nuorille perheineen. Kerhotoiminnan tavoitteena on, että sotaa pakenevat lapset pääsevät käsittelemään tunteitaan taiteen keinoin ja saavat samalla työkaluja integroitua uuteen yhteisöön ja uuteen kieleen.

Art&Play -kerhon ohjaajana toimii kokenut ekspressiivisiin taideterapiatekniikoihin perehtynyt taideohjaaja Hannele Torniainen Laukaasta. Kerhoihin saadaan mukaan myös venäjän kielen tulkki ja tulkin avulla voidaan kuulla kävijöiden tarinoita. Kerhon yhtenä tavoitteena on harjoitella suomen kieltä ja teoksiin tekstit kirjoitetaan suomeksi.

Nimensä Art&Play mukaisesti kerhossa taiteillaan ja leikitään. Tekeminen on kepeää ja ryhmien toimintaa muokataan siihen osallistuvien lasten ja aikuisten toiveiden ja tilanteen mukaan.

– Tärkeintä on tarjota kävijöille luovaa tekemistä ja sosiokulttuurista innostamista. Myös ihmisten tarinat ovat tärkeitä ja niitä halutaan tuoda esiin, taidekerhon ohjaaja Hannele Torniainen kertoo.

– Taidekerhossa on leikkisyyttä, luovuutta, energiaa, tekemisen kontrolloimattomuutta, käsillä tekemistä ja liikuntaa. Lopputulos ei ole pääasia. Täällä ei ole tarkoitus mitään Mona Lisoja tehdä.

tyhjä paperi ja tyttö

Torniaisen tehtävänannot ovat aikuisille ja lapsille samat, mutta työt ovat tietysti erilaisia.  

– Esimerkiksi viimeksi maalasimme kaksin käsin ”pahaa väriä”, revimme työt ja saimme purettua energiaa. Parhaillaan askartelemme omaa kirjaa: ensin maalataan pohja ja yhdessä katsomme, mitä siinä voisi näkyä ja keskustelemme siitä, ja sen mukaan työtä jatketaan. Näin syntyy tarina ja jokaisen oma kirja.

Torniainen näkee työssään konkreettisesti, kuinka käsillä tekeminen voi lisätä ihmisen hyvinvointia, eheyttää, kehittää aivoratoja ja vahvista aivojen käsityskykyä. Ekspressiivisen taideterapiasuuntauksen avulla ihmisen yhteyttä itseensä ja kehoonsa voidaan vahvistaa luovien menetelmien avulla. Ihmisen keho tarvitsee konkretiaa vastapainoksi kaikelle aivotyöskentelylle, jota yhteiskunnassamme eläminen vaatii tänä päivänä.

Taideterapiassa ihminen tekee tavallaan sisintään näkyväksi työnsä kautta.

– Usein omasta työstä on helpompi puhua kuin itsestä. Töiden kautta myös omat silmät voivat aueta, ihminen kun ei ole aina tietoinen omasta itsestään, Torniainen kertoo.

maalaus

Taide tuo iloa, lohtua ja toivoa

Sotaa Suomeen paenneet ukrainalaisperheet saavat mahdollisuuden luovaan tekemiseen ja tunteiden purkamiseen Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoimassa valtakunnallisessa toiminnassa, jossa viikoittain tapaavat lapsi- ja perheryhmät pääsevät kokeilemaan erilaisia taidemuotoja. Samalla tarjoutuu tilaisuus luoda yhteyksiä ukrainalaisten ja suomalaisten välille.

Suomen kulttuurirahaston tuki tavoittaa pakolaisperheitä ympäri Suomen. Äänekosken Art&Play -taidekerhon rahoitus on saatu Lastenkulttuurikeskusten liiton Lastenkulttuuria ukrainalaispakolaisille -hankkeesta, joka on saanut 400 000 euron rahoituksensa Suomen kulttuurirahastosta. Äänekosken kaupunki sai taidekerhotoimintaansa 9 000 euroa.

Äänekosken taidekerho kokoontuu viikoittain kevään ajan Perhekeskus Kerkässä ja välillä päästään myös Kulttuurikeskus Painotalolle, jossa on enemmän tilaa toteuttaa liikunnallisempia harjoituksia.

Äänekoskella toimintaa koordinoi Äänekosken kulttuuritoimi yhteistyössä Äänekosken perhekeskuksen, Ukraina-johtoryhmän ja Äänekosken vastaanottokeskuksen kanssa.

tyttö maalaa

Kouluissa panostetaan nyt integraatioon

Äänekosken vastaanottokeskusta pyörittää Maahanmuuttoviraston alaisena Hemcare Oy. 300-paikkaisen Äänekosken vastaanottokeskuksen täyttöaste on tällä hetkellä korkea, eikä vapaita paikkoja juurikaan ole. Vastaanottokeskus on saanut viimeisimmät rekrytoinnit maaliin ja uusi sosiaaliohjaaja ja kriisi- ja perhetyöntekijä aloittavat pian. Vastaanottokeskus on vuokrannut asiakkailleen asunnot kaupungin omistamalta Ääneseudun Asunnot Oy:ltä. Yhtiön kaikki pienet yksiöt ja kaksiot on nyt vuokrattu, mutta isompia asuntoja on vielä jonkin verran vapaana.

Äänekosken kouluissa on aloitettu voimakas integraatio ja lapset ovat jo osin mukana omissa kotiluokissaan, joissa aloittavat koulun ensi syksynä. Myös osa nuorista on jo integroitunut hyvin ja osallistuu säännöllisesti kaupungin nuorisopalveluiden toimintaan. Äänekoskelaiset nuoret ovat ottaneet tulijat hyvin vastaan. Lapsiperheet ovat taidekerhon lisäksi löytäneet myös avoimen päiväkodin toimintaan mukaan. Kaikki varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa hakeneet ukrainalaiset ovat paikan saaneet.

Lähes kaikille TE-palveluihin ilmoittautuneille Äänekosken vastaanottokeskuksen työikäisille asiakkaille on tehty alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Äänekoskella onkin onnistuttu maahanmuuttajien kielikoulutuksissa verrattain hyvin, koska TE-palveluiden järjestämien koulutusten edellyttämät kotouttamissuunnitelmat on saatu tehtyä kattavasti ja nopealla aikataululla. Kielikoulutuksen lisäksi moni on suorittanut omalla äidinkielellään lupakorttikoulutuksia, joita POKE tarjoaa Keski-Suomen alueella. 1.3.2023 alkaen työikäiset ukrainalaiset siirtyvät kuntien työllisyyspalveluiden piiriin ja Äänekosken kaupungintalon työllisyysyksikössä aloittaa yksi uusi työntekijä heitä varten.

Vuoden Suomessa asuttuaan, tilapäisen suojelun asiakkaat voivat hakea kotikuntaa. Kotikuntamerkinnän saatuaan he eivät ole enää vastaanottokeskuksen asiakkaita, vaan siirtyvät Kelan ja kuntien palveluiden piiriin.

Keväällä Äänekoskelle tulee 14 kiintiöpakolaista ja syksyllä heitä tulee ehkä 20 henkilöä lisää. Äänekoskelle tulevat kiintiöpakolaiset ovat lapsiperheitä ja suurin osa on yksinhuoltajaäitejä lapsineen.

Art&Play -kerhon ohjaajana toimii kokenut ekspressiivisiin taideterapiatekniikoihin perehtynyt taideohjaaja Hannele Torniainen Laukaasta.

Art&Play -kerhon ohjaajana toimii kokenut ekspressiivisiin taideterapiatekniikoihin perehtynyt taideohjaaja Hannele Torniainen Laukaasta.

Lisätietoja:

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, 040 509 3657, ville.hartsia@aanekoski.fi

Vs. kulttuurituottaja Heidi Kurtti, 040 194 7982, heidi.kurtti@aanekoski.fi

esite venäjäksi
esite suomeksi

Uutinen julkaistu 8.2.2023, muokattu 14.5.2024 klo 08:01

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.