Keski-Suomen hyvinvointialue tiedottaa: Konginkankaan palvelukeskuksen vesijohtovedestä on löytynyt Legionella-bakteeria  

Jyväskylän seudun ympäristöterveys on ottanut 27.2.2024 Konginkankaan palvelukeskuksesta talousvesinäytteitä, joista osasta on löytynyt toimenpideraja-arvon ylittäviä pitoisuuksia Legionella-bakteeria.  

Konginkankaan palvelukeskuksen kiinteistön omistaa Äänekosken kaupunki ja tiloja vuokraa Keski-Suomen hyvinvointialue. Tiloissa toimii Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasumisen yksikkö, jossa on 32 asukaspaikkaa.    

Legionella ei tartu ihmisestä toiseen ja myös vesijohtoveden juominen on turvallista. Ihmiseen Legionella-bakteerit voivat tarttua vain vesiaerosolin mukana esimerkiksi suihkussa. Palvelukeskuksen asukkailla ei ole todettu Legionellan aiheuttamia keuhkokuumeita. Legionella-bakteerille altistuneista vain noin 5 prosenttia saa keuhkokuumeen. 

Tilanteesta on tiedotettu palvelukeskuksen henkilökuntaa ja asukkaita. Omaisten tiedottaminen on myös aloitettu ja kaikkiin omaisiin ollaan yhteydessä. 

Toimintaa voidaan jatkaa turvallisesti Konginkankaan palvelukeskuksessa  

Tilanteesta huolimatta toimintaa voidaan jatkaa turvallisesti Konginkankaan palvelukeskuksessa. Kaikki tarvittavat suojatoimenpiteet on otettu käyttöön.  Palvelukeskuksessa siirrytään käyttämään ensisijaisesti suihkutilaa, josta ei ole näytteissä todettu Legionellaa. Varotoimenpiteenä suihkun aikana sekä asukkaat että henkilökunta käyttää hengityksensuojaimia.   

Torjuntatoimenpiteet aloitetaan 

Äänekosken kaupunki on ryhtynyt torjuntatoimenpiteisiin, jotta Legionella-bakteeri saadaan poistettua Konginkankaan palvelukeskuksen vesijärjestelmästä. Legionella-bakteeria torjutaan muun muassa poistamalla käytössä olevat, käyttöveteen kytketyt lämmityspatterit, nostamalla vesijohtoverkoston lämpimän käyttöveden lämpötilaa, tarkistamalla vesikalusteiden kunto ja juoksuttamalla vettä. Myös pesutilojen suihkupäät tullaan tarvittaessa uusimaan. Korjaavat toimenpiteet aloitetaan viikolla 12. Tarvittaessa kiinteistön vesijärjestelmä tullaan desinfioimaan.  

Torjuntatoimenpiteiden toteuttamista valvoo terveydensuojeluviranomaisena Jyväskylän seudun ympäristöterveys. Tehtyjen toimenpiteiden jälkeen Jyväskylän seudun ympäristöterveys ottaa seurantanäytteet.  

Rutiinitarkastuksen yhteydessä havaittiin Legionellan riskitekijöitä  

Konginkankaan palvelukeskukseen tehtiin kesällä 2023 Jyväskylän seudun ympäristöterveyden toimesta suunnitelmallinen terveydensuojelulain mukainen tarkastus. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin talousvedessä poikkeavia lämpötiloja. Tämän havainnon perusteella käynnistettiin kiinteistössä vesijärjestelmän riskinarviointi kiinteistön omistajan toimesta. Riskinarvioinnin perusteella päädyttiin ottamaan talousvedestä Legionella-näytteet. 

Legionella-näytteenotto kiinteistöistä tulee jatkossa lisääntymään, sillä uusi EU:n juomavesidirektiivi edellyttää jatkossa ensisijaisiin tiloihin tehtäviä kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinarviointeja. Riskiarvioinnin piiriin kuuluvat mm. ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt, laitoshoito, vuodeosastot, hotellit ja hostellit, uimahallit, kylpylät sekä yleiset saunat.  

Lisätietoja: 

Keski-Suomen hyvinvointialueelta: 

Tuija Koivisto, koti- ja asumispalvelut, vastuualuejohtaja 040 513 5821 

Saara Kuusela, ikääntyneiden asumispalvelut, palvelujohtaja 040 579 4573 

Tiina-Emilia Seppänen, ikääntyneiden asumispalvelut, palvelupäällikkö, 050 477 1907 

Jaana Leppäaho-Lakka, infektioylilääkäri, 014 269 1578 

Keijo Lukkarinen, alueylilääkäri, 040 500 4313 

Jyväskylän seudun ympäristöterveys:  

Hanna Yksjärvi, ympäristöterveyspäällikkö, 040 472 4850 

Äänekosken kaupunki: 

Erika Räihä, kaupunkirakennepäällikkö, 040 762 3811 

Uutinen julkaistu , muokattu 16.3.2024 klo 08:58

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.

Äänekoskella on luvassa vilkas kaavoitusvuosi

Äänekoskella on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle kaikkiaan 17 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään yksi eli Mämmen osayleiskaava II, jota on tavoitteena valmistella eteenpäin vuoden 2024 aikana. Lähiaikoina vireille saatettavina uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa esitetään neljä asemakaavahanketta: Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus, Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos ja Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen.

SM-hiihdot Äänekoskella 22.-23.3.2024: Huiman hiihtojaosto haluaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön

Vuonna 2019 Äänekoskella hiihdettiin SM-kisat, jotka olivat erittäin onnistuneet niin kilpailijoiden, yleisön, yhteistyökumppaneiden kuin järjestäjien näkökulmasta. Yleisöä paikalla oli lähes 11 000 henkeä. Hyvän edellisen kokemuksen ansiosta Äänekosken Huiman hiihtojaosto on saanut jälleen SM-hiihdot järjestettäväkseen. Kisat hiihdetään liikuntapuiston maisemissa 22.-23.3.2024. Huiman hiihtojaosto toivoo yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.

Uudistettu laskettelukeskus Äänemäki on nyt auki!

Äänekosken kaupungin laskettelurinne Äänemäki avattiin 16.12.2023 ensimmäistä kertaa kolmen rinteen vahvuudella. Rinteessä riitti avajaispäivänä runsaasti kävijöitä koko aukiolon ajan. Äänekosken kaupunki on investoinut Äänemäkeen uuden rinteen ja hissin. Uusi rinne on reilusti pidempi kuin kaksi muuta rinnettä ja sopii entistä paremmin aloittaville laskijoille. Äänekosken Urheilijat vastaa kaupungin laskettelurinteen toiminnasta talvikaudella.

Äänekoskelle Keski-Suomen Vuoden yrittäjyyskasvattaja 2023 -palkinto

Vuoden 2023 parhaat yrittäjyyskasvattajat palkittiin ja Keski-Suomen palkinto tuli Äänekoskelle kaupungin yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilaiselle! Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatustoimija YES-verkosto palkitsee vuosittain on suomalaisia toimijoita työstään yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Palkitut Vuoden 2023 YES Agentit ovat tavoitteellisesti edistäneet yrittäjyyskasvatusta omissa verkostoissaan.

11.12.2023