Äänekosken kaupungin kiinteistöjen tarkistusmittaukset jatkuvat taas tänä kesänä

Äänekosken kaupungin kiinteistöjen tarkistusmittauksia jatketaan tänä kesänä 2024 Sumiaisten ja Konginkankaan asemakaava-alueilla. Kiinteistöselvityshanke tuo osaltaan tasapuolisuutta kaikkien kaupungin kiinteistön omistajien kesken. Maastokäynnit toteutetaan touko-elokuun aikana. Erillistä kirjettä käynneistä ei etukäteen lähetetä kiinteistönomistajille.
Alue kartalla.
Alue kartalla.

Äänekosken kaupungin kiinteistöselvityshanke aloitettiin vuonna 2018 ja tähän mennessä suurin osa Äänekosken ja Suolahden kiinteistöistä on mitattu. Tarkistusmittauksia jatketaan tänä kesänä Sumiaisissa ja Konginkankaalla karttakuvien mukaisilla alueilla.

Kiinteistönomistajille ei lähetetä erikseen tiedotetta tai tarkempaa ajankohtaa mittauksista. Omistajan ei ole välttämätöntä olla paikalla, koska mittaukset tehdään rakennusten ulkopuolelta. Jos pihalla on koira tai on muuta varottavaa, voi olla yhteydessä rakennusvalvontaan yhteydessä etukäteen. Jos omistaja ei ole mittaushetkellä paikalla mittausryhmä jättää kirjeen käynnistä. Mittaajat ovat FCG:n työntekijöitä ja heillä on pyydettäessä esittää työnantajan henkilökortti.

Kunnat on velvoitettu pitämään kiinteistöjen tiedot Digi- ja väestötietorekisterissä ajan tasalla. Virheelliset tiedot korjataan kaupungin kiinteistörekisteriin, josta ne päivittyvät eteenpäin Digi- ja väestötietojärjestelmään, Verohallintoon ja Maanmittauslaitokselle. Kiinteistöjen tiedot vaikuttavat kiinteistöveron suuruuteen. Rakennukset mitataan ja samalla tarkistetaan, onko rekisterissä virheellisyyksiä ja ovatko rakennukset rakennuslupien mukaiset.

– Mitä vanhempaa rakennuskantaa on, sitä epätarkempia rakennusten tiedot ovat. Tarkastusmittausten jälkeen tiedot saadaan ajan tasalle ja tarkemmiksi. Yksittäiselle asukkaalle ei pääsääntöisesti tule suuria muutoksia ja lisäkustannuksia. Paljon on esimerkiksi sellaista, että rintamamiestaloalueella kellari- tai ullakkotilat puuttuneet kokonaan tai tiedot ovat olleet niistä hyvin vajavaisia, Äänekosken kaupungin rakennustarkastaja Ville Vähätiitto kertoo.

Jos mittauksissa havaitaan täysin rekistereistä puuttunut rakennus, ollaan kiinteistönomistajaan mahdollisesti yhteydessä kirjeitse. Jos kiinteistön tiedot muuttuvat vain hieman, niin tieto päivitetään rekistereihin ja muutoksen näkee ensi vuoden 2025 kiinteistöveropäätöksestään.

Suurin osa muutostarpeista koskee piharakennuksia, vajoja, varastoja tai asuinrakennusten laajennusosia. Jos rakennus on liian lähellä rajaa, siitä tulee olla kirjallinen suostumus naapurilta, eikä suullinen lupa enää riitä.

– Viranomaiset eivät voi lain puitteissa ottaa kantaa rakennuksen kuntoon, vaan kaikenkuntoiset rakennukset tarkistusmitataan ja Verohallinnon tehtävä on määritellä niiden verotusarvo, Vähätiitto sanoo.

Lisätietoja:

Rakennustarkastaja Ville Vähätiitto, 0400 649495, ville.vahatiitto@aanekoski.fi

Johtava rakennustarkastaja Arto Tavaststjerna, 0400 649503, arto.tavaststjerna@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu , muokattu 4.6.2024 klo 15:38

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.